Cọc tiếp địa

Cọc tiếp địa
Chất liệu: mạ đồng
Phi 16, L=2.4M

0931945677
Call 093 194 5677
Call 0903 559 139