Chính sách đổi trả

Sản phẩm luôn được bảo hành.

Đổi trả cho khách hàng nếu có lỗi kỹ thuật xảy ra, hoặc do từ phía công ty

Hỗ trợ xử lý sự cố

Hướng dẫn vận hành, bảo quản cho khách hàng