Chính sách vận chuyển, giao nhận

Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành

Giao hàng bằng xe của công ty hoặc gửi chuyển phát nhanh/ gửi nhà xe khách/ nhà xe tải theo yêu cầu của khách hàng.

Đảm bảo tạo điều kiện mua hàng tốt nhất cho khách hàng