Hình thức thanh toán

Thanh toán bằng các hình thức:

Tiền mặt/ chuyển khoản