BẢO HÀNH, SẠC BÌNH CHỮA CHÁY

Bình chữa cháy mua mới: bảo hành 12 tháng

Bình chữa cháy sửa chữa bảo hành: 06 tháng

Bình chữa cháy sạc thêm: bảo hành : 03 tháng

Trả lời

0931945677
Call 093 194 5677
Call 0903 559 139